IPhD Students


Sr.no Roll no. Name of Student Supervisor
1 150501 Albin Joseph Dr. Rajib Saha
2 150502 Arun Dr. Sukanta Panda
3 150503 Keerthi Radhakrishnan Dr. Sunil Pratap Singh
4 150504 Monu Dr. D. S. Rana
5 150505 Neetu Dr. Suvankar Dutta
6 160503 Chandan Patra Dr. Ravi P Singh
7 160507 Kaustav Mukherjee Dr. Sebastian Wuster
8 160508 Kushal Chakraborty Dr. Suvankar Dutta
9 160509 Md. Ishaque Khan Dr. Rajib Saha
10 160511 Riyanka Karmakar Dr. Adarsh K V
11 160513 Santu Kumar Bera Dr. Adarsh K V
12 160514 Vinod Kuamr Dr. Adarsh K V
13 170501 Archit Vidyarthi Dr. Sukanta Panda
14 170502 Muktajyoti Saha Dr. Nabamita Banerjee
15 170503 Gurmeet Dr. Suvankar Dutta
16 180501 Abbas Altafhusain Tinwala Dr.Sukanta Panda
17 180502 Abhijith A Dr.Sukanta Panda
18 180503 Anshuman Dr. Ritam Mallick
19 180504 Kamanpreet Singh Manoor Dr. Auditya Sharma
20 180506 Sagnik Chatterjee Dr. Ritam Mallick
21 190501 Aakash Kumar Dr. Arnab Rudra
22 190502 Anirban Majumdar Dr. Rahul Srivastava
23 190504 Brijesh Singh Mehra Prof D. S. Rana
24 190505 Hemant Kumar Prajapati Dr. Rahul Srivastava
25 190506 Santanu Dhara Dr. Suhas Gangadhariah
26 190507 Sonika Jangid Dr. Ravi P Singh
27 190508 Swagata Mallik Dr. Sebastian Wuster
28 200501 AFREEN N.A.
29 200507 Suman Debnath N.A.
30 200504 Saumitra Singh N.A.
31 200506 Subrahmanyam Devarakonda N.A.
32 200505 Shalini Pal N.A.
33 200502 DEBALINA NANDY N.A.
34 200508 Susmita Jana N.A.
35 200503 Lakshya Sharma N.A.
36 210501 Asim Kumar Saha N.A.
37 210502 Chaudhary Deepanshu Sheetla Prasad N.A.
38 210503 Sahastrabuddhe Ganesh Chandrashekhar N.A.
39 210504 Lakshita Bageja N.A.
40 210505 Patharkar Shaunak Pramod N.A.
41 210506 Sunandan Malviya N.A.
42 210507 Suraj Saini N.A.
43 210508 Betal Deepan N.A.
44 210509 Mohit Kwatra N.A.
45 210510 Soumava Kundu N.A.